Stora anslag för unga toppforskare via samarbete mellan svenska stiftelser

Swedish Foundations’ Starting Grant är ett samarbete mellan Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Ragnar Söderbergs stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond.

Sedan ett antal år samarbetar fem privata stiftelser i en satsning för att fånga upp några av de akademiskt yngre forskare vid landets lärosäten som, trots högsta betyg, stupar på mållinjen till prestigefyllda Starting Grant-anslag från Europeiska
Forskningsrådet ERC.

Anslagen tilldelas i år tre forskare inom livsvetenskaperna vid olika universitet i landet. Finansieringen på mellan 14–18 miljoner per projekt fördelas över fem år medan forskarna fortsätter delta i kommande ERC utlysningar.


Iben Lundgaard finansieras av Olle Engkvists stiftelse
med upp till 18 MKR över 5 år

Iben Lundgaard. Foto: Kennet Ruona.© Lunds universitet 2017.

Iben Lundgaard
Biträdande universitetslektor, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet, löser gåtor om hjärnans reningssystem

Iben Lundgaard verkar i framkanten av ett spännande nytt forskningsområde: ’hjärnstädning’. På Biomedicinskt centrum i Lund leder Lundgaards labb translationella studier av människans glymfatiska system – ett relativt nyupptäckt rengöringssystem för lösta ämnen och proteiner i hjärnan. Störningar av systemet ökar risken för att vi utvecklar nervskador och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers; därför har projektet potential att bidra med nya upptäckter till
stor patientnytta.

Läs mer här:
Swedish Foundations’ Starting Grant
Forskarsida, Lunds universitet