Styrelsen

Björn Edgren, advokat

Ordförande


Anders Wilson, civilekonom

Kapitalförvaltning


Vetenskapligt nätverk

För bedömning av vetenskapliga ansökningar har stiftelsen knutit till sig ett antal välrenommerade rådgivare inom olika discipliner.