Styrelsen

Björn Edgren, advokat

Ordförande


Anders Wilson, civilekonom

Kapitalförvaltning


Mats Filipsson, civilekonom


Vetenskapligt nätverk

För bedömning av vetenskapliga ansökningar har stiftelsen knutit till sig ett antal välrenommerade rådgivare inom olika discipliner.