Beviljade anslag

Mkr2006-201420052016Totalt%
Vetenskaplig forskning560486467295
Naturvetenskaplig forskning438435753880
Miljöforskning65327010
Övrig forskning57256410
Vård och uppfostran av barn1111132
Vård av behövande2111233
TOTALT5925066708100


Stiftelsernas avkastningskälla
2006- Värdepappersförvaltning