Beviljade anslag

Mkr2006-201420052016Totalt%
Vetenskaplig forskning560486467295
Naturvetenskaplig forskning438435753880
Miljöforskning65327010
Övrig forskning57256410
Vård och uppfostran av barn1111132
Vård av behövande2111233
TOTALT5925066708100

Ett av de största pågående projekten är ”Att se det lilla är att förstå det hela – Mikroorganismens roll i Östersjön”, som drivs av professor Birgitta Bergman. Finansieringen, totalt cirka 30 Mkr, delas med BalticSea 2020.

Stiftelsernas avkastningskälla
2006- Värdepappersförvaltning