Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja:

• Vård eller uppfostran av barn
• Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta
• Vetenskaplig forskning

Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig forskning.

Övriga ändamål, punkterna 1 och 2, främjas via s.k. indirekt anslagsgivning, vilket innebär att bidrag endast ges till organisationer som främjar nämnda ändamål. Ansökningar från privatpersoner behandlas därför ej.