Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja

• Vetenskaplig forskning

• Vård av behövande äldre, sjuka eller funktionsnedsatta

• Vård eller uppfostran av barn

Notera bidrag till ändamålen under punkterna 2 och 3 endast ges till organisationer. Ansökningar från privatpersoner behandlas därför inte.