Om Olle och Signhild

Om Olle och Signhild

Olle Engkvist

Olle Engkvist (1889-1969) var en av de stora byggmästarna i landet under förra seklet. Sedan han erhållit byggmästarrättigheter startade han 1919 det byggnadsföretag, som senare blev känt som Bygg-Oleba.

Även om verksamheten omfattade produktion av såväl industri- och kontorsbyggnader som lokaler för det offentliga rummet, var byggandet av bostäder hans stora intresse. Ett stort socialt engagemang var utmärkande för Olle Engkvist och präglade hans gärning, vilket bland annat tog sig uttryck i byggandet och utvecklandet av s.k. familjehotell. Olle Engkvist samarbetade med framstående arkitekter och hans mest kända produktion är sannolikt radhusen (Per Albin husen) i Ålsten.

Olle Engkvist var ledamot av den statliga Bostadssociala utredningen (1933- 1947).Det fastighetsbestånd han byggde för egen räkning skapade en betydande förmögenhet, som tillfördes Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare numer Olle Engkvists stiftelse


Signhild Engkvist

Signhild Engkvist (1909 – 2001) föddes i Norrköping men flyttade i unga år till Stockholm. Hon gifte sig efter några år i huvudstaden med storbyggmästaren Olle Engkvist. Signhild Engkvist var en stor filantrop och hennes stiftelse skapades genom en donation från Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 1985.

Signhild Engkvists stiftelse har likalydande ändamål som Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare. Hennes egen stiftelse kom dock att prioritera, i enlighet med hennes egna stora intressen, bidrag till zoologi och kultur. Särskilt kan nämnas forskningsstationerna på Grimsö och Tovetorp.

Genom testamentariskt förordnande tillföll efter hennes död, hela hennes kvarlåtenskap, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare numer Olle Engkvists stiftelse.