Avrapportering

Avrapportering

Vetenskap

Forskningsprojekt

Avrapportering ska ske senast sex månader efter att projektet har avslutats. Avrapportering sker via det digitala ansökningssystemet.

Tryckbidrag

Avrapportering av digitala ansökningar sker via det digitala ansökningssystemet samt genom att posta ett ex av det tryckta materialet till stiftelsen.


Välgörenhet

  • Avrapportering ska ske via det digitala ansökningssystemet senast 12 månader efter utbetalning av anslaget.
  • Avrapportering ska bestå av en kort sammanfattning och en ekonomisk redogörelse.
  • Om avrapportering inte har skett kommer anslag för nya projekt inte att beviljas.
  • Eventuellt återstående medel ska återsändas till stiftelsen eller omdisponeras efter stiftelsens godkännande.

Stiftelsen kan göra stickprovskontroller under pågående projekt och begära in underlag för användandet av beviljade medel.