Vetenskap

Forskningsprojekt

Avrapportering ska ske efter att projektet har avslutats, senast två år efter utbetalning av anslaget.

Avrapporteringar av äldre ansökningar som skickats in i pappersform: Mejla en kort sammanfattning (1–2 A4-sidor) av de uppnådda resultaten, en lista på eventuella publikationer samt en ekonomisk redogörelse enligt budget i ansökan.

Avrapportering av digitala ansökningar sker via det digitala ansökningssystemet

Tryckbidrag

Avrapporteringar av äldre ansökningar som skickats in i pappersform: Mejla en ekonomisk redogörelse enligt din budget i ansökan och posta ett exemplar av det tryckta materialet till stiftelsen.

Avrapportering av digitala ansökningar sker via det digitala ansökningssystemet samt genom att posta ett ex av det tryckta materialet till stiftelsen.


Välgörande

Avrapportering skall ske senast sex månader efter avslutat projekt via det digitala ansökningssystemet.


Stiftelsen kan göra stickprovskontroller under pågående projekt och begära in underlag för användandet av beviljade medel.