Ansökan välgörande

Ansökan kan bara insändas av organisationer som främjar ändamålet.

Ändamålen barn/gamla stöds endast indirekt via organisationer med ändamål som ligger inom stiftelsens. Stiftelsen behandlar därför inte ansökningar från privatpersoner avseende övriga ändamål. Ansökningar från privatpersoner makuleras.

Organisationen skall bifoga kopia av registerhandling (registreringsbevis) från Skatteverket. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

I separat dokument finns anvisningar till sökande.

Ladda ner anvisningar