Att ansöka

Att ansöka

Anvisningar till sökande finns under respektive ämne i menyn. Notera att stiftelsen inte behandlar ofullständiga ansökningar.

Vad gäller välgörenhet behandlas inte ansökningar från privatpersoner.