Att ansöka

Att ansöka

Allmänna anvisningar

Observera. Stiftelsen har begränsad bemanning på kontoret under sommaren 2022. Vi tar därför inte emot ansökningar mellan den 2 juni och den 8 september.

Please note. The foundation has limited staffing in the office during the summer 2022. We will therefore not accept new applications from 2 June to 8 September.

Olle Engkvists stiftelse finansierar vetenskaplig forskning. Anslag kan sökas till forskningsprojekt som pågår under 2–4 år. Anslag kan också sökas för välgörande ändamål, vård eller uppfostran av barn samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.

Ansökningar från enskilda personer behandlas ej.

För att ansöka om anslag behöver du först skapa ett konto hos oss. Det kan du göra HÄR.

Anslagsansökan består av ett ifyllt digitalt ansökningsformulär samt ett antal obligatoriska bilagor. Anslagsansökan kan i undantagsfall och efter samråd med stiftelsen utformas i annan ordning.

I separat dokument finns anvisningar till sökande. Se vidare under respektive ämne i menyn till vänster.


Beslut

Med anledning av begränsad bemanning på stiftelsens kontor under juli-augusti 2022, är vi tacksamma om ni har möjlighet att mejla aktuella rekvisitioner till oss (ekonomi@soeb.se) senast 23/6 -22.

Please note. Considering limited staffing in the office during July-August 2022, we are grateful if you could please e-mail relevant requisitions to us (ekonomi@soeb.se) no later than 23 June 2022.

Beslut, som innehåller villkor för användning och information om rekvisition av beviljade medel, meddelas per mejl eller brev till sökande.

Beviljade medel skall rekvireras senast ett år från beslutsdatum. För att rekvirera/begära utbetalning av beviljat anslag använder du dig av blanketten i ansökningsportalen under Mina ansökningar. Rekvisitionen skall undertecknas av anslagsmottagaren och mejlas som PDF till Olle Engkvists stiftelse via ekonomi@soeb.se

Vid inbetalning via bankkonto ange alltid bankens clearingnummer i angiven ruta på rekvisitionsblanketten.

OBS! Endast rekvisitionsblanketten skall mejlas. Övriga frågor mejlas direkt till stiftelsen på info@soeb.se


Övrigt

Postdoktorala stipendier prioriteras.

Det finns inga beloppsgränser för projekt.

Förhandsbesked ges ej, ej heller motivering till beslut.

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.

Beviljade medel skall rekvireras med början senast ett år från beslutsdatum.

Större ändringar i projektet under projektperioden måste godkännas av stiftelsen i förväg.

Sökande har återbetalningsskyldighet om anslag/bidrag erhållits från annan/andra anslagsgivare för samma projekt.

Eventuellt återstående medel skall återbetalas till stiftelsen eller omdisponeras efter stiftelsens godkännande.
Publicerade forskningsresultat skall göras tillgängliga via s.k. open access.

Utrustning och andra inventarier som anskaffats till projektet med medel beviljade från stiftelsen förvaltas av medelsförvaltaren.

Resestipendium ingår i projektansökan och kan inte sökas separat.

Stiftelsen kan göra stickprovskontroller under pågående projekt och begära in underlag för användandet av beviljade medel.