Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse stödjer forskning inom samtliga vetenskapliga områden, exempelvis  naturvetenskap, teknik, medicin och humaniora.

Stiftelsen ger även  anslag till organisationer som gör insatser riktade till barn, äldre och funktionsnedsatta.

 

Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse stödjer forskning inom samtliga vetenskapliga områden, exempelvis  naturvetenskap, teknik, medicin och humaniora.

Stiftelsen ger även  anslag till organisationer som gör insatser riktade till barn, äldre och funktionsnedsatta.

 

Photo for editorial use: © Agnese Bissi (2022)

Olle Engkvist Stiftelse har tilldelat Agnese Bissi, Uppsala universitet, upp till 15,5 miljoner kronor i anslag för forskning inom den grundläggande fysiken som styr universum.

Läs mer om Bissis forskning och anslaget här