Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Välkommen till Olle Engkvists Stiftelse

Olle Engkvists Stiftelse stödjer alla typer av vetenskaplig forskning med tyngdpunkt inom medicin, naturvetenskap, teknik och humaniora. Stiftelsen ger även anslag till organisationer som gör insatser riktade till barn, äldre och funktionsnedsatta.

OBSERVERA. Med anledning av begränsad bemanning på stiftelsens kontor under jul och nyår handlägger vi inte rekvisitioner mellan den 19 december 2023 och 8 januari 2024.

PLEASE NOTE. Considering limited staffing in the office during the holiday period, we will not process requisitions between December 19, 2023 and January 8, 2024.