Vanliga frågor


Vem får ansöka om bidrag inom vetenskapliga projekt?

  • Behörig forskare ska ha avlagt doktorsexamen eller ha nödvändig kompetens inom det område/ämne/specialitet som ansökan avser.
  • Som huvudregel ska för postdoc-projekt handledaren vara huvudsökande och postdoc-kandidaten medsökande om denna redan är rekryterad. Bifoga CV för båda.
  • Som huvudregel ska huvudsökande ha anknytning till ett nordiskt universitet/högskola eller forskningsinstitut för sin forskning.

För vilka kostnader kan jag ansöka om bidrag inom vetenskaplig forskning?

Följande kostnader kan ingå i ett forskningsprojekt

  • Stipendier
  • Lön för postdoc-kandidat, doktorand eller annan forskningspersonal
  • Material-, utrustnings- och driftkostnader
  • Resor, konferensdeltagande och publicering.

Vem är huvud- resp. medsökande?

  • Som huvudregel gäller att huvudsökande har anknytning till ett universitet/högskola eller forskningsinstitut för sin forskning.
  • Medsökande, en eller flera, ska ha ett direkt samband med det aktuella projektet.

När tar stiftelsen sitt beslut?

Styrelsen behandlar ansökningarna sedan de färdigberetts. Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år. Alla sökande meddelas per e-post om ansökan bifallits eller inte. 

Vem kan ansöka om tryckbidrag?

Tryckbidrag kan sökas för tryckning av böcker och vetenskapliga avhandlingar.

Vad krävs för att jag skall få ansöka om resebidrag?

Resestipendier skall ingå i projektansökningar och kan ej sökas separat.

Får jag söka som privatperson vad gäller välgörande ändamål?

Nej, bidrag ges endast till organisationer som främjar *Stiftelsens ändamål. Ansökningar från privatpersoner behandlas därför ej.

Hur och när avrapporterar jag?

Projektet skall avrapporteras c:a 6 månader efter projektets avslutande via vårt digitala formulär. Följ våra instruktioner på hemsidan.

Hur stort belopp kan jag ansöka om?

Stiftelsen har inga angivna beloppsgränser.

När kan jag söka?

Stiftelsen tar emot ansökningar när ansökningsportalen är öppen. Mer information finns på ansökningssidan.

Kan personer med utländsk examen söka?

Ja.

Ska ett aktuellt godkänt etiktillstånd finnas innan man söker om bidrag där sådant behövs?

Ja. Ange numret på godkänt etiktillstånd i ansökan.

När betalas bidraget ut?

Bidraget betalas ut efter skriftlig rekvisition från sökande.

Får man motivering vid avslag?

Styrelsen motiverar aldrig sina beslut.

Hur avrapporterar jag tryckbidrag?

Skicka in ett exemplar av avhandling, bok eller dylikt.