Byggmästare Olle Engkvist uppförde offentliga byggnader bl a Göteborgs konserthus, rådhuset i Göteborg och stadshuset i Sundbyberg. Kontorshus som Thulehuset och Bonnierhuset i Stockholm, Sieverts i Sundbyberg och stora kontoret i Domnarvet. Industribyggnader som utbyggnad av Sieverts kabelverk i Sundbyberg, Domnarfvets Jernverk och Asea i Västerås. Vetenskapliga institutioner som Siegbahnska institutet, laboratorier åt Bergslaget, Domnarvet, Barnängen m fl. Bostadsbyggandet har varit den dominerande sektorn. Nedan: Bilder på utvalda byggprojekt av Olle Engkvist i egen regi och som entreprenör.

 

Byggmästare Olle Engkvist på kontoret på 40-talet

Svenska Dagbladets nya hus, Gjörwellsgatan 1961-1963

Svenska Dagbladets nya hus, Gjörwellsgatan 1961-1963

Svenska Dagbladets nya hus, Gjörwellsgatan 1961-1963

Tellusborg (LM-staden), från sydväst 1947

Smalhusområdet i LM-staden i nybyggt tillstånd 1939

Smalhusområdet i LM-staden, Cedergrensvägen, i nybyggt tillstånd 1939

Vy från Kungsholmssidan. Bonnierhuset, Torsgatan 5. I förgrunden Klara sjö 1935-1945

Vy från Kungsholmssidan. Kv Lokstallet, Torsgatan 5. I förgrunden Klara sjö 1940-1949

Vy från nordväst. Kv Lokstallet, Torsgatan 5 1935-1945

Gatumiljö, Torsgatan, med människor vid busshållplats, och vy mot det nybyggda Bonnierhuset 1940-1949

Vy mot pågående bygge av Södre Torn, en byggnad i kv Klöverbladet, åt Stockholms hamnkontor 1954

Exteriör mot gatan. Kv Komedianten vid korsningen Sturegatan 26/Cardellgatan 1940-1949

Liljeholmen. I förgrunden äldre torp med ekonomibyggnader 1935-1937

Fastighet under byggnad. Byggarbetsplats. Kv Sporren, Mäster Samuelsgatan 1955-1957

Fastighet under byggnad. Byggarbetsplats. Kv Sporren, Mäster Samuelsgatan 1955-1957

Kanslihusannexet. Vy mot Myntgatan 1930

Kanslihusannexet, Myntgatan. Vy mot Norrström 1930

Kv Achilles, Slussplan 1971

Kv Achilles, Slussplan 1971

De riksbekanta radhuslängorna, Ålstensgatan, Bromma, under uppförande 1932

Vy över Stjärnhusen, kv Aktersegeln, Sjöbjörnsvägen Gröndal, 1946-1948

Kv Sjökatten, Sveavägen 82. Huset där Påhlmans Handelsinstitut kommer att flytta in 1928

Vy över 94 radhus i Ålsten, Ålstensgatan, Bromma

Radhusen i Ålsten, Ålstensgatan, Bromma 1932

Radhusen i Ålsten, Ålstensgatan, Bromma 1932

Terrasshus, kv Galjonsbilden, Gröndalsvägen, Gröndal

Kv Gästsalen, Maltesholmsvägen/Medsolsbacken, Hässelby Strand 1959

Kv Gästsalen, Maltesholmsvägen/Medsolsbacken, Hässelby Strand 1959

Kv Gästsalen, Maltesholmsvägen/Medsolsbacken, Hässelby Strand 1959

Vy över Stjärnhusen, kv Akterspegeln, SJöbjörnsvägen, Gröndal 1940-talet

Vy över Stjärnhusen, k Akterspegeln, Sjöbjörnsvägen, Gröndal 1940-tal

Kv Smaragden 20, Kungsklippan 1930-talet

Kv Smaragden 20, Kungsklippan 1930-talet

Kv Smaragden 20, Kungsklippan 1930-talet

Kv Achilles ca 1960

Kv Achilles 1860

Hästhagen, Eldtomta, Grödinge

Kv Achilles 1970

Domnarvet, Borlänge

Domnarvet, Borlänge

Domnarvet, Borlänge

Kv Orgelpipan, Vasastan 1965

Kv Orgelpipan, Vasastan 1965