Beviljade anslag

Mkr 2006-2013 2014 2015 Totalt %
Vetenskaplig forskning 506 54 48 780 95
• Naturvetenskaplig forskning 399 39 43 494 60
• Humanoria 9 7 1 17 2
• Miljöforskning 57 8 3 164 20
• Övrig forskning 41 1 105 13
Vård och uppfostran av barn 10 1 1 20 2
Vård av behövande 20 1 1 27 3
Totalt 536 56 50 827 100

Det enskilt största pågående projektet är ”Att se det lilla är att förstå det hela – Mikroorganismens roll i Östersjön”, som drivs av professor Birgitta Bergman. Finansieringen, totalt ca 30 Mkr, delas med BalticSea 2020.
http://balticsea2020.org/

Stiftelsernas avkastningskälla
2006- Värdepappersförvaltning