Beviljade anslag

Mkr 2006-2014 2015 2016 Totalt %
Vetenskaplig forskning 560 48 64 844 95
• Naturvetenskaplig forskning 438 43 57 551 62
• Miljöforskning 65 3 2 166 19
• Övrig forskning 57 2 5 127 14
Vård och uppfostran av barn 11 1 1 21 2
Vård av behövande 21 1 1 28 3
Totalt 592 50 66 893 100

Det enskilt största pågående projektet är ”Att se det lilla är att förstå det hela – Mikroorganismens roll i Östersjön”, som drivs av professor Birgitta Bergman. Finansieringen, totalt ca 30 Mkr, delas med BalticSea 2020.
http://balticsea2020.org/

Stiftelsernas avkastningskälla
2006- Värdepappersförvaltning