Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja:

  1. Vård eller uppfostran av barn,
  2. Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och
  3. Vetenskaplig forskning

Stiftelsens anslagspolicy är att den helt övervägande delen av utgivna anslag skall tilldelas vetenskaplig forskning.

Övriga ändamål, punkterna 1 och 2, främjas via s.k. indirekt anslagsgivning, vilket innebär att bidrag endast ges till organisationer som främjar nämnda ändamål. Ansökningar från privatpersoner behandlas därför ej.