Vetenskap

Forskningsprojekt:

  • Avrapportering ska ske efter projektets avslutande, ca 2,5 år efter utbetalning av anslaget.
  • Avrapporteringar av äldre ansökningar som skickats in i pappersform: Mejla en kort sammanfattning (1-2 A4 sidor) av de uppnådda resultaten med en lista på eventuella publikationer samt en ekonomisk redogörelse (se mall).
  • Avrapportering av digitala ansökningar sker via det digitala ansökningssystemet https://apply.se/soeb

Tryckbidrag:

  • Avrapporteringar av äldre ansökningar som skickats in i pappersform: Mejla en ekonomisk redogörelse (se mall) samt genom att posta ett ex av det tryckta materialet till stiftelsen.
  • Avrapportering av digitala ansökningar sker via det digitala ansökningssystemet https://apply.se/soeb samt genom att posta ett ex av det tryckta materialet till stiftelsen.

Resestipendium:

 

Välgörande

  • Avrapportering skall ske senast 6 månader efter avslutat projekt via det digitala systemet https://apply.se/soeb