Vetenskap

Forskningsprojekt:

  • Avrapportering ska ske efter projektets avslutande (senast 2 år efter utbetalning av anslaget).
  • Skicka/mejla en kort sammanfattning av de uppnådda resultaten samt en ekonomisk redogörelse
    (se mall).

Tryckbidrag:

  • Skicka ett ex av det tryckta materialet som avrapportering samt en ekonomisk redogörelse (se mall).

Resestipendium:

  • Avrapportering ska ske efter vistelsens avslutande.
  • Skicka/mejla en kort sammanfattning av vistelsen samt en ekonomisk redogörelse (se mall).

Välgörande

  • Avrapportering ska ske snarast efter projektets avslutande (senast 1 år efter utbetalning av anslaget).
  • Skicka/mejla en kort sammanfattning av de uppnådda resultaten samt en kort ekonomisk redogörelse.