Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn innebär att den helt övervägande andelen av anslagen skall tilldelas vetenskaplig forskning. Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin – nu med fokus på neurovetenskap, inom teknik – nu med fokus på nanoteknik och materialvetenskap, samt ansökningar inom humaniora. Sökanden med anknytning till större nordiska universitet kan söka. Projektperioden skall vara på mellan 2-5 år och vi prioriterar postdoktorala stipendier framför lön.

I separat dokument finns anvisningar till sökande.

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya datalagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. GDPR skall se till att företag och organisationer hanterar personuppgifter rätt. Stiftelsen Olle Engkvist behandlar Dina personuppgifter uteslutande för att kunna fullgöra vårt åtagande att behandla din ansökan hos oss. Du har rätt att begära radering av Dina uppgifter i vårt system – under förutsättning att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det/de ändamål de samlats in och/eller behandlats för.
Vid frågor om stiftelsens behandling av personuppgifter vänligen kontakta stiftelsen via nedanstående kontaktuppgifter. Du har även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av Dina personuppgifter till Datainspektionen, blivande Integritetsskyddsmyndigheten. Här kan du läsa mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/gdpr-pa-fem-minuter/

Personuppgiftsansvarig:
Olle Engkvists stiftelse org.nr 802001-0370
info@soeb.se
Cilla Edgren tfn: 08-726 80 95

ANSÖKAN VETENSKAP