Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn innebär att den helt övervägande andelen av anslagen skall tilldelas vetenskaplig forskning.

I separat dokument finns anvisningar till sökande.

Vi öppnar igen för ansökningar den 1 januari 2018

 

ANSÖKAN VETENSKAP