Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn innebär att den helt övervägande andelen av anslagen skall tilldelas vetenskaplig forskning.

Ansökan skall inledas med en sammanfattning i enlighet med vad som framgår i dokumentet ”Ansökan vetenskap”. Uppställningsformen visar vilket innehåll som krävs samt ger stiftelsen en standardiserad ansökan som är lätt att överblicka. I separat dokument finns anvisningar till sökande.

Ansökan jämte bilagor i fem kompletta omgångar (varav ett original), skall per post insändas till Stiftelsens adress. Ansökningar kommer att i elektronisk form registreras med namn/org-personnummer/ärende.