Alla som omfattas av Stiftelsens ändamål kan ansöka. Anslagspolicyn innebär att den helt övervägande andelen av anslagen skall tilldelas vetenskaplig forskning. Stiftelsen stöder forskningsansökningar inom medicin, teknik samt ansökningar inom humaniora. Sökanden med anknytning till större nordiska universitet kan söka. Vi prioriterar postdoktorala stipendier framför lön.

I separat dokument finns anvisningar till sökande.

ANSÖKAN VETENSKAP