Ansökningar inom dessa ändamål skall ansökas på den blankett som finns att ladda ned som PDF-fil ”Ansökan välgörande ändamål” Ansökan kan bara insändas av organisationer som främjar ändamålet. Ändamålen barn/gamla stöds endast indirekt via organisationer med ändamål som ligger inom stiftelsens. Stiftelsen behandlar därför inte ansökningar från privatpersoner avseende övriga ändamål. Ansökningar från privatpersoner makuleras.

Ansökan, fyra kompletta omgångar ansökningshandlingar (varav ett original), skall insändas per post till stiftelsens adress. Ansökningar kommer att i elektronisk form registreras med namn/org-personnummer/ärende.

Organisationen skall bifoga kopia av registreringshandling. Ej kompletta ansökningar behandlas ej.